Přehled dotací statutárního města Brna
Jakýkoliv důvod z.s.
07816642
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19 Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč