Přehled dotací statutárního města Brna
Slovácký soubor Šafrán Brno, spolek
750 57 387
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Fašank Brno 2020 Oblast kultury poskytnutá 20 000 Kč 40 000 Kč 28 000 Kč
2 2020 Obnova a rozšíření vybavení souboru Oblast kultury poskytnutá 15 000 Kč 28 000 Kč 19 000 Kč