Přehled dotací statutárního města Brna
Dvorní divadlo z. s.
014 51 545
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Dvorní divadlo Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 901 000 Kč 300 000 Kč