Přehled dotací statutárního města Brna
MgA. Barbora Trnková
064 74 365
OSVČ


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Celoroční výstavní činnost ScreenSaverGallery Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 170 000 Kč 100 000 Kč