Mendelova univerzita v Brně
62156489


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Cena prof. Jindřicha Halabaly 2020 Oblast kultury poskytnutá 20 000 Kč 644 000 Kč 85 000 Kč