Přehled dotací statutárního města Brna
Nerudný fest.cz
265 78 824
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Mladí ladí dětem Oblast kultury poskytnutá 60 000 Kč 243 000 Kč 103 000 Kč