Jirásková Marie, MgA. Ph.D.
CZ 6453062396
OSVČ


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2014 Kniha jako divadlo / ilustrovaná poezie pro děti/ Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 186 000 Kč 30 000 Kč