Sobotka Jiří, doc. akad. soch
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2015 Knižní publikace prezentující dílo sochaře Jiřího Sobotky Oblast kultury poskytnutá 52 000 Kč 70 000 Kč 65 000 Kč