Vild Ondřej
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2015 Klavíry pro Brno Oblast kultury poskytnutá 24 000 Kč 40 000 Kč 28 000 Kč