BRNO
Dotace města Brna
Dotace města Brna
Kulturní družstvo Kafara
06021450
družstvo


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Kulturní družstvo Kafara - celoroční činnost Oblast kultury poskytnutá 180 000 Kč 617 000 Kč 200 000 Kč
2 2020 Kulturní družstvo Kafara - celoroční činnost 2020 Oblast kultury poskytnutá 195 000 Kč 834 000 Kč 240 000 Kč
3 2020 Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19 Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
4 2023 Integrovaný ozvučovací a osvětlovací systém Kafary Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 98 000 Kč 98 000 Kč

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.