Springwinter, s.r.o.
27649601
s.r.o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2018 Vydání šesti čísel časopisu FOTO v roce 2018 Oblast kultury poskytnutá 55 000 Kč 2 000 000 Kč 190 000 Kč
2 2017 Vydání šesti čísel časopisu FOTO v roce 2017 Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 2 000 000 Kč 251 000 Kč
3 2016 Vydání šesti čísel časopisu FOTO v roce 2016 Oblast kultury poskytnutá 65 000 Kč 1 647 000 Kč 187 000 Kč
4 2015 Časopis FOTO - šest vydání v roce 2015 Oblast kultury poskytnutá 120 000 Kč 1 427 000 Kč 207 000 Kč