SONO Records, s.r.o.
25588435
s.r.o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2018 Základem je blues Oblast kultury poskytnutá 135 000 Kč 700 000 Kč 270 000 Kč
2 2018 Hudba ze štatlu Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 700 000 Kč 270 000 Kč
3 2018 Sono seniorům Oblast kultury poskytnutá 40 000 Kč 580 000 Kč 300 000 Kč
4 2017 Základem je blues Oblast kultury poskytnutá 100 000 Kč 715 000 Kč 270 000 Kč
5 2017 Sono seniorům Oblast kultury poskytnutá 70 000 Kč 580 000 Kč 385 000 Kč
6 2017 Kde se vzala hudba Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 603 000 Kč 399 000 Kč
7 2016 Základem je blues Oblast kultury poskytnutá 130 000 Kč 565 000 Kč 195 000 Kč
8 2016 Sonar Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 635 000 Kč 332 000 Kč
9 2016 Kde se vzala hudba Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 1 791 000 Kč 1 160 000 Kč
10 2019 Sono Seniorům Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 540 000 Kč 265 000 Kč
11 2019 Don't miss Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 1 480 000 Kč 685 000 Kč
12 2019 Základem je blues Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 721 000 Kč 286 000 Kč
13 2020 Muzikoterapie Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 231 000 Kč 90 000 Kč
14 2020 Don't miss Oblast kultury poskytnutá 150 000 Kč 1 434 000 Kč 350 000 Kč
15 2020 Na Kloboučku Live Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 408 000 Kč 135 000 Kč
16 2020 Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19 Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
17 2020 Řešení negativních dopadů vládních a ministerských nařízení spjatých s pandemií COVID-19 Oblast kultury poskytnutá 500 000 Kč 4 216 000 Kč 2 128 000 Kč
18 2021 Provoz hudebního klubu Sono Music Club Oblast kultury poskytnutá 372 000 Kč 16 030 000 Kč 1 300 000 Kč