Přehled dotací statutárního města Brna
Ing. Jaroslav Kříženecký
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2018 Realizace pamětní desky doc. Dr. Ing. Jaroslavovi Kříženeckému, DrSc. Oblast kultury poskytnutá 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč