Hanousek Radim, MgA.
CZ7105123663
OSVČ


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2017 Dust in the Groove - cyklus koncertů a workshopů Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 140 000 Kč 98 000 Kč