Pro oblast kultury na roky 2021-2022 byly schváleny následující dotační programy a částky