Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: S knihou do říše dětské fantazie

Rok: 2017

Žadatel: Moravské zemské muzeum

IČO: 00094862

Právní forma: státní p.o.

Kód: 25/F

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic

Schváleno: 15 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 100 000 Kč

Požadovaná dotace: 65 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,5

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 15,5

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.