Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Živá encyklopedie folkloru

Rok: 2017

Žadatel: MÁJEK soubor lidových písní a tanců, z.s.

IČO: 44991371

Právní forma: spolek

Kód: 22/F

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic

Schváleno: 40 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 91 000 Kč

Požadovaná dotace: 61 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 16,67

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 16,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.