Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Literární časopis Host

Rok: 2017-2020

Žadatel: Spolek přátel vydávání časopisu HOST

IČO: 48514853

Právní forma: spolek

Kód: 2/4/VA

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu

Schváleno: 2 400 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 15 300 000 Kč

Požadovaná dotace: 2 840 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 18

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 18

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.