Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: REPREZENTACE MĚSTA BRNA V ZAHRANIČÍ

Rok: 2018

Žadatel: Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s.

IČO: 64326616

Právní forma: spolek

Kód: 7/F

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic

Schváleno: 150 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 800 000 Kč

Požadovaná dotace: 360 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17,33

Výsledek OK: 0

Celk. výsledek: 17,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.