Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: FOLKLOR BEZ HRANIC – Setkání souborů

Rok: 2018

Žadatel: Brněnský Valášek, z.s.

IČO: 44991274

Právní forma: spolek

Kód: 5/F

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic

Schváleno: 35 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 141 000 Kč

Požadovaná dotace: 91 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 16,33

Výsledek OK: 0

Celk. výsledek: 16,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.