Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Tomáš Kůs: Mělké jámy

Rok: 2018

Žadatel: WELES, z.s.

IČO: 27047849

Právní forma: spolek

Kód: 38/L

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

Schváleno: 20 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 60 000 Kč

Požadovaná dotace: 39 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17,5

Výsledek OK: 1

Celk. výsledek: 18,5

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.