Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Jiří Kratochvil - Bakšiš

Rok: 2018

Žadatel: Větrné mlýny s.r.o.

IČO: 29279194

Právní forma: s.r.o.

Kód: 35/L

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

Schváleno: 50 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 180 000 Kč

Požadovaná dotace: 95 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17,67

Výsledek OK: 1

Celk. výsledek: 18,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.