Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Druhé rozšířené vydání knihy „Divadlo nesmí býti lidu komedií“

Rok: 2018

Žadatel: Moravské zemské muzeum

IČO: 00094862

Právní forma: státní p.o.

Kód: 19/L

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

Schváleno: 40 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 70 000 Kč

Požadovaná dotace: 49 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 18,67

Výsledek OK: 1

Celk. výsledek: 19,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.