Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: RozRazil - kulturně-společenský magazín

Rok: 2018

Žadatel: Centrum pro kulturu a společnost, z.s.

IČO: 22670629

Právní forma: spolek

Kód: 5/L

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

Schváleno: 90 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 2 000 Kč

Požadovaná dotace: 1 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,33

Výsledek OK: 1

Celk. výsledek: 16,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.