Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: PonavaFest 2018

Rok: 2018

Žadatel: Zahrady soutoku, z.s.

IČO: 01729977

Právní forma: spolek

Kód: 88/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 120 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 1 459 000 Kč

Požadovaná dotace: 494 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 16

Výsledek OK: 0

Celk. výsledek: 16

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.