Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Technické vybavení pro Rádio Ponava, PonavaFest, Lužánecká Open, PAUN a festivaly v Lužánkách

Rok: 2023

Žadatel: Zahrady Soutoku, z.s.

IČO: 01729977

Právní forma: spolek

Kód: 56/IDP

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytnutí investičních dotací v oblasti kultury na pořízení techniky nebo hudebních nástrojů v roce 2023

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 138 000 Kč

Požadovaná dotace: 100 000 Kč

Minimální požadované body: x

Průměr bodového hodnocení: x

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: x

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.