Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: TANEC PRAHA v Brně

Rok: 2023-2024

Žadatel: Tanec Praha z.ú.

IČO: 44268211

Právní forma: ústav

Kód: 2/2T

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance

Schváleno: 440 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 1 138 000 Kč

Požadovaná dotace: 640 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 29

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 32

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.