Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Literární měsíčník Host

Rok: 2023-2024

Žadatel: Spolek přátel vydávání časopisu HOST

IČO: 48514853

Právní forma: spolek

Kód: 3/3L

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

Schváleno: 1 200 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 11 123 000 Kč

Požadovaná dotace: 1 700 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 26,5

Výsledek OK: 1

Celk. výsledek: 27,5

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.