Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Internetový portál H7O

Rok: 2023-2024

Žadatel: Spolek přátel vydávání časopisu HOST

IČO: 48514853

Právní forma: spolek

Kód: 2/2L

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

Schváleno: 320 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 200 000 Kč

Požadovaná dotace: 440 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 24,5

Výsledek OK: 2

Celk. výsledek: 26,5

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.