Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Vydávání Časopisu Matice moravské (142. a 143. ročník)

Rok: 2023-2024

Žadatel: Matice moravská

IČO: 60553987

Právní forma: spolek

Kód: 1/2L

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

Schváleno: 170 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 689 000 Kč

Požadovaná dotace: 246 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 24,67

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 27,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.