Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Divadlo Diversa

Rok: 2023-2024

Žadatel: Ensemble Opera Diversa, z.s.

IČO: 27015271

Právní forma: spolek

Kód: 3/2D

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 660 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 2 620 000 Kč

Požadovaná dotace: 830 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 29,33

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 32,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.