Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Mekka mladých varhaníků - Brno - (varhanní kurzy a koncert)

Rok: 2018

Žadatel: Zahradníčková Katuše, Ing.

IČO: 43990312

Právní forma: OSVČ

Kód: 30/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 30 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 123 000 Kč

Požadovaná dotace: 30 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17

Výsledek OK: 1

Celk. výsledek: 18

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.