Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: ŠTETL - centrum židovské kultury

Rok: 2023

Žadatel: Židovská obec Brno

IČO: 49465473

Právní forma: církev. PO

Kód: 63/KZ

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: činnost

Celkové plánované náklady: 1 174 000 Kč

Požadovaná dotace: 450 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 21,33

Výsledek OK: 2

Celk. výsledek: 23,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.