Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Mladí brněnští symfonikové - Symfonický orchestr ZUŠ města Brna

Rok: 2023

Žadatel: Spolek při orchestru MBS - Symfonický orchestr ZUŠ města Brna

IČO: 26594897

Právní forma: spolek

Kód: 76/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 72 000 Kč

Projekt/činnost: činnost

Celkové plánované náklady: 220 000 Kč

Požadovaná dotace: 152 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 25,67

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 28,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.