Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Komorní cyklus Spolku přátel hudby při Filharmonii Brno

Rok: 2023

Žadatel: SPOLEK PŘÁTEL HUDBY při Filharmonii Brno

IČO: 66610460

Právní forma: spolek

Kód: 75/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 99 000 Kč

Projekt/činnost: činnost

Celkové plánované náklady: 587 000 Kč

Požadovaná dotace: 220 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 24,67

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 27,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.