Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Varhanní léto 2023 v katedrále na Petrově

Rok: 2023

Žadatel: Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla, Brno

IČO: 65348681

Právní forma: církev. PO

Kód: 72/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 66 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 95 000 Kč

Požadovaná dotace: 66 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 26

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 29

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.