Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU JAMUsica

Rok: 2023

Žadatel: Janáčkova akademie múzických umění

IČO: 62156462

Právní forma:

Kód: 39/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 20 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 40 000 Kč

Požadovaná dotace: 20 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 25,33

Výsledek OK: 2

Celk. výsledek: 27,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.