Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: FAUN - Festival aktuální hudby a zvukových umění

Rok: 2023-2024

Žadatel: Zahrady Soutoku, z.s.

IČO: 01729977

Právní forma: spolek

Kód: 12/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 344 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 6 950 000 Kč

Požadovaná dotace: 680 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 28

Výsledek OK: 2

Celk. výsledek: 30

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.