Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno

Rok: 2023-2024

Žadatel: Kantiléna z.s.

IČO: 22888250

Právní forma: spolek

Kód: 8/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 1 000 000 Kč

Projekt/činnost: činnost

Celkové plánované náklady: 4 520 000 Kč

Požadovaná dotace: 1 855 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 27

Výsledek OK: 1

Celk. výsledek: 28

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.