Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Chvalte Hospodina všechny národy

Rok: 2023-2024

Žadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I

IČO: 49467964

Právní forma: církev. PO

Kód: 4/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 100 000 Kč

Projekt/činnost: činnost

Celkové plánované náklady: 200 000 Kč

Požadovaná dotace: 120 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 25

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 28

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.