Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Koncerty Diversa

Rok: 2023-2024

Žadatel: Ensemble Opera Diversa, z.s.

IČO: 27015271

Právní forma: spolek

Kód: 3/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 410 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 2 730 000 Kč

Požadovaná dotace: 820 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 25,67

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 28,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.