Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Ústav chorobomyslně šťastných

Rok: 2018

Žadatel: Napříč, kulturně zapsaný spolek

IČO: 22674217

Právní forma: spolek

Kód: 19/D

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 80 000 Kč

Požadovaná dotace: 54 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 10,67

Výsledek OK: 0

Celk. výsledek: 10,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.