Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2018 - ŽÁDOST STAŽENA ŽADATELEM

Rok: 2018

Žadatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

IČO: 62156462

Právní forma: v.š.

Kód: 10/D

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 2 032 000 Kč

Požadovaná dotace: 560 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 0

Výsledek OK: 0

Celk. výsledek: 0

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.