Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Reprízovní představení Pravda vítězí! Loutkového divadla Československo

Rok: 2018

Žadatel: „Fléda”

IČO: 27002977

Právní forma: spolek

Kód: 8/D

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 50 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 210 000 Kč

Požadovaná dotace: 120 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,33

Výsledek OK: 1

Celk. výsledek: 16,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.