Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Salon české a slovenské scénografie 2018

Rok: 2018

Žadatel: Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, z.s.

IČO: 70882002

Právní forma: spolek

Kód: 3/D

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 50 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 306 000 Kč

Požadovaná dotace: 90 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17,67

Výsledek OK: 1

Celk. výsledek: 18,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.