Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: CO V POVINNÉ ČETBĚ NEBYLO

Rok: 2022

Žadatel: Jiří Ryšánek

IČO: 61423505

Právní forma: OSVČ

Kód: 14/D

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 163 000 Kč

Požadovaná dotace: 74 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 15,67

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 18,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.