Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: MAČ365

Rok: 2022

Žadatel: Centrum pro kulturu a společnost, z.s.

IČO: 22670629

Právní forma: spolek

Kód: 2/A

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize

Schváleno: 280 000 Kč

Projekt/činnost: činnost

Celkové plánované náklady: 883 000 Kč

Požadovaná dotace: 436 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 26

Výsledek OK: 1

Celk. výsledek: 27

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.