Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Edice Ponava

Rok: 2019

Žadatel: Zahrady Soutoku, z.s.

IČO: 01729977

Právní forma: spolek

Kód: 37/L

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

Schváleno: 50 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 149 000 Kč

Požadovaná dotace: 100 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,67

Výsledek OK: 0

Celk. výsledek: 15,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.