Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Zdeněk Pospíšil

Rok: 2021

Žadatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

IČO: 62156462

Právní forma: vysoká škola

Kód: 7/L

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

Schváleno: 65 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 125 000 Kč

Požadovaná dotace: 84 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 23,5

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 26,5

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.