Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Esejistický průvodce nezáměrného turisty Brňanovi

Rok: 2019

Žadatel: Centrum pro kulturu a společnost, z.s.

IČO: 22670629

Právní forma: spolek

Kód: 6/L

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

Schváleno: 100 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 506 000 Kč

Požadovaná dotace: 210 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 16,33

Výsledek OK: 0

Celk. výsledek: 16,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.